Energie Investeringsaftrek

Als Service Controls streven wij naar de meest duurzame oplossingen in samenwerking met onze klanten. Onderdeel hiervan is het selecteren van duurzame installaties en onze klanten de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de Energie Investerings Aftrek.

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55%, en voor 2018 54,5%.

Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op of kijk op de website van de Belastingdienst.