certificaat F-Gassen voor ondernemingen Service Controls

F-Gassen

certificaat F-Gassen voor ondernemingen Service Controls

F-Gassen

De f-gassen certificering is bestemd voor ondernemingen die zich bezig houden met één of meer van de volgende werkzaamheden voor opdrachtgevers (derden): installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur en koelinstallaties, stationaire klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen of stationaire brandbeveiligingsapparatuur, waarin f-gassen zijn toegepast.

Over F-Gassen

Een certificaat f-gassen voor ondernemingen is alleen wettelijk verplicht als deze werkzaamheden voor derden (opdrachtgevers) worden verricht. Dat sluit het uitvoeren van werkzaamheden aan eigen apparatuur uit van het toepassingsgebied van deze BRL.